محصولات گلخانه ای شرکت

شرکت سپاهان گلدشت در زمینه تولید محصولات گلخانه فعالیت خود را از سال 1397 با راه اندازی گلخانه با مساحتی بالغ بر 2 هکتار شروع کر د.تا کنون در زمینه تولید محصولات گلخانه ای همچون فلفل دلمه فعالیت داشته است